Pobjedničko rješenje za tematski park

1.
Pogledaj detaljan koncept rada → Ocjenjivački sud:
Prijedlog pod brojem 1. u najvećoj je mjeri od svih pristiglih prijava ispunio postavljene kriterije i ponudio rješenje koje svojim konceptom objedinjuje tražene spomeničke, identifikacijske i komunikacijske kvalitete. Središnji element projekta riješen je kao grupa apstraktnih volumena dojmljive skulpturalne dinamike koja se iz samo jedne točke - strateški postavljene na pravcu ulaza u klupske prostorije, čita kao riječ HAJDUK. Ovim jednostavnim dramatičnim događajem cijeli prostor javnog parka postaje pozornicom izrazitog identifikacijskog potencijala za donatore, članove udruge i kluba, što će ga zacijelo učiniti i splitskom znamenitosti. OS posebno ističe sceničnost rješenja koje će postati kulisom izražavanja privrženosti klubu, prostorom stvaranja uspomena izrazitog viralnog potencijala i simbolom zajedništva navijača, kao i svih domaćih i stranih zaljubljenika u nogomet. OS rješenje smatra održivim po parametrima izvedbe i održavanja. Modularnu  koncepciju navođenja imena donatora i njezinu interaktivnost, prostorno i hortikulturalno uređenje OS smatra korektnim, ali i otvorenim za poboljšanja.
Ozana Ursić Vedran Kasap
...uz voljeni klub...
za sva vrimena!
Želim ime u parku
2.
arhitektonski ured Porticus
Pogledaj detaljan koncept rada → Ocjenjivački sud:
Riječ je o najrazrađenijem pristiglom rješenju koje polazi od oblika kugle kao metafore energije koja iz epicentra stadiona zahvaća sve navijače i članove udruge, te je kao formu dosljedno razvija i provodi kroz mnogostruke razine projekta od memorabilije predviđene za donatore (svojevrsnog pečata kojim se utiskuje ime donatora u ploče partera), preko oblikovanja svih prostornih segmenata parka uključujući impresivni Imaginarij, pa sve do mogućnosti globalne diseminacije kugle na sve lokacije na kojima žive navijači Hajduka. OS posebno cijeni visoku kvalitetu prostornog uređenja, te sagledavanje uređenja cjelokupnog okoliša stadiona. OS smatra da rješenje nije pružilo potpun odgovor na zahtjev za registriranjem imena predviđenih 5000 donatora te je izrazilo svoju zabrinutost u pogledu izabranih materijala i održivosti projekta u zadanim financijskim gabaritima.
3.
Marko Klarić
Pogledaj detaljan koncept rada → Ocjenjivački sud:
Središnji motiv rješenja je sfera promjera četiri metra izvedena aluminijskim Mero sustavom zasnovanom na formi trokuta sastavljenog od štapova s elektronskim prikazom imena donatora. Trokut se kao temeljni konstruktivni motiv proteže i kroz sve razine prostornog uređenja parka. OS cijeni dosljednost i eleganciju rješenja, ali samu ideju sfere ne smatra jedinstvenom, te dvoji o njenoj efektnosti i čitljivosti tijekom dana.
4.
Zrinka Maranić Helena Miholić Lovro Ćuk David Kramarić
Pogledaj detaljan koncept rada → Ocjenjivački sud:
Rješenje prostor dijeli u dvije glavne dobro artikulirane cjeline - pristupne stube i cirkularnu memorijalnu plazu, koje su s jedne strane usklađene s postojećim pravcima kretanja, a s druge oblikuju ugodan, jednostavno i funkcionalno oblikovan javni prostor namijenjen boravku i okupljanju. Iako rješenje nudi kvalitetan javni prostor, po mišljenju OS ne ostvaruje ciljanu atraktivnost, niti pruža dovoljno snažne elemente kroz koje bi se ostvarili  ciljani mehanizmi identifikacije i povezivanja. U pogledu izvedbe iako rješenje nudi elegantan parter u čije su opločenje unesena imena donatora, dugotrajnost izvedbe u vremenu potrebnom da se realizira ciljani broj donatora otvara probleme korištenja parka i mogućnost nestabilnosti partera.
5.
Ivan Kujundžić Ante Pirc
Pogledaj detaljan koncept rada → Ocjenjivački sud:
Osnovna ideja natječajnog rada je formiranje cvjetnjaka od 5000 bijelih cvjetova, čiji je oblik izveden iz univerzalnog simbola vječnosti oblikovanog u formi Mobiusove beskonačne trake. Svaki cvijet označava jednog donatora, simbol je njegove pripadnosti klubu, a vlasnik ga locira pomoću aplikacije koja aktivira ugrađeno svjetlosno tijelo. Kao dodatni moment povezanost, svakom donatoru namijenjen je duplikat cvijeta kao memorabilija koju uzima sa sobom. OS smatra tehničko održavanje, te trajnost samog materijala upitnim. Rješenje je mišljeno kao svjetlosna instalacija koja se gleda, što onemogućuje korištenje parka kao javnog prostora, pa osim vizualne atraktivnosti noću, rješenje ne donosi niti jednu drugu socijalnu atrakciju članovima udruge i donatorima. Rješenje obuhvaća i česticu koja nije predmet natječaja što bi bio problem pri razradi projekta.