Prijava za izbore

Prijava i verifikacija članova

 

Kako bi mogli pristupiti elektronskom glasanju, svi članovi se moraju registrirati na stranicama Udruge (izbori.nashajduk.hr). Prilikom registracije, članovi su dužni unijeti ispravne osobne podatke i email adresu. Osobni podaci koriste se za provjeru identiteta člana, dok će na email adresu 3 dana prije izbora biti dostavljen link za elektronsko glasanje.

 

Prijava članova koji imaju valjan OIB

 

Elektronskim putem se prijavljuju svi članovi koji imaju izdan ispravan OIB i osobnu iskaznicu Republike Hrvatske. Članovi se za elektronsko glasanje registriraju na stranici izbori.nashajduk.hr, popunjavajući sljedeće podatke:

 

  • Broj člana (broj, obavezno)
  • Ime (string, obavezno)
  • Prezime (string, obavezno)
  • OIB (string, obavezno, algoritam za kontrolu ispravnosti OIB-a)
  • Broj osobne iskaznice (string, obavezno)
  • Email (string, obavezno, algoritam za kontrolu formata e-maila)
  • Broj mobitela (string)

 

Nakon unosa svih podataka, korisnik klikom na dugme “Pošalji” šalje svoju prijavu.

 

Po uspješno izvršenoj verifikaciji dobiti ćete konfirmacijski email sa e-mail adrese no-reply@nashajduk.hr i sadži poruku:


Hvala na prijavi za elektronsko glasanje. Kako bi potvrdili ispravnost Vaše e-mail adrese, molimo Vas da kliknete na sljedeći link:
<LINK>

 

Klikom na generirani link, potvrđujete ispravnost svoje e-mail adrese, te dobivate novu e-mail poruku, opet sa e-mail adrese no-reply@nashajduk.hr, sljedećeg sadržaja:

 

Vaša prijava za elektronsko glasanje je uspješno zaprimljena. U idućih 7 dana Vaša će prijava biti verificirana, te će te ovim putem biti obaviješteni o završenoj verifikaciji.

 

Prijava članova koji nemaju OIB

 

Svi članovi koji nemaju OIB ili važeću osobnu iskaznicu (npr. strani državljani) mogu se prijaviti slanjem e-maila na adresu izbori@nashajduk.hr, sa naslovom “Prijava za elektronsko glasanje”. E-mail mora obavezno sadržavati broj člana, te fotografiju važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) na kojoj se jasno vide osobni podaci, broj isprave i datum valjanosti.

 

Prijava članova u Odjelu za članstvo

 

Svi članovi se mogu prijaviti za elektronsko glasanje u Odjelu za članstvo, dajući na uvid valjanu osobnu i člansku iskaznicu.

Prijava članova za on-line glasanje


Prijavi se
Za sva vrimena