Dozvoljavam voditelju obrade Udruga Naš Hajduk iz Splita, Zrinsko-Frankopanska 17, OIB: 94840720718, korištenje mojih osobnih podataka kako slijedi:

Podaci koje Udruga Naš Hajduk kao voditelj obrade na temelju privole člana prikuplja i obrađuje za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje:

 • Ime i prezime:
 • e-mail adresa:
 • OIB:
 • Datum rođenja:
 • Broj člana:

Potvrđujem kako sam upoznat sa sljedećim:

 • Udruga Naš Hajduk kao voditelj obrade prikuplja gore navedene osobne podatke u svrhu za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje;
  Gore navedeni osobni podaci su nužan preduvjet za registraciju Forumu NH;
 • Voditelj obrade i izvršitelj obrade će moje gore navedene podatke koristiti u redovnim obradama za potrebe evidencije članova Foruma NH i njegovo moderiranje dok član ne povuče suglasnost za korištenje osobnih podataka.
 • U svrhu ostvarenja svojih prava na osobne podatke od Voditelja obrade imam pravo zatražiti od Voditelja, putem e-maila: zastitapodataka@nashajduk.hr
  • pristup mojim osobnim podacima,
  • ispravak ili brisanje mojih osobnih podataka,
  • ograničiti obrade koji se odnose na mene kao ispitanika,
  • uložiti prigovor na obradu takvih podataka,
  • pravo na prenosivost podataka;
  • povlačenje ove suglasnosti (privole) ukoliko povlačenje ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
  • U slučaju nepravilnosti zbog kojih je došlo do povrede mojih prava prema važećoj pravnoj regulativi imam pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu