Prijava iz prvog kruga izbora vrijedi i za drugi krug te se članovi koji su postupak registracije obavili za prvi krug izbora ne trebaju ponovo registrirati.

Unesite osobne podatke kako su zapisani na osobnoj iskaznici, uključujući i hrvatske znakove (č, ć, š, đ, ž). Email adresa mora biti ispravna i jedinstvena (svaki član/birač mora imati svoju email adresu). Akcija 'Pošalji' će biti dostupna samo ako su svi podaci ispravno unešeni.

Svi članovi koji nemaju važeću hrvatsku osobnu iskaznicu (npr. strani državljani i hrvatski državljani u inozemstvu) mogu se prijaviti slanjem e-maila na adresu izbori@nashajduk.hr, s naslovom “Prijava za elektronsko glasanje”. E-mail mora obavezno sadržavati ime, prezime, broj člana, broj osobnog dokumenta, broj mobitela te fotografiju važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica) na kojoj se jasno vide osobni podaci, broj isprave i datum valjanosti.